رویه های ارسال سفارش

نحوه ارسال چمن مصنوعی

انبار مرکزی شرکت ایرانیان سونار در هر روز کاری، هماهنگی خروج کالاهای فروخته را انجام می دهد. بنابراین کالای خریداری شده بین یک تا سه روز کاری از انبار خارج شده و به دست مشتریان خواهد رسید. بدیهی است دریافت محصولات در شهرهای مختلف ایران، چند روزی بیشتر زمان خواهد برد.

نحوه ارسال چمن مصنوعی در تهران

محصولات خریداری شده در تهران بین 12 تا 24 ساعت به دست مشتریان خواهد رسید. در صورت عدم موجودی کالا در انبار تهران، به سرعت کالا تهیه و ارسال خواهد شد. در صورت تاخیر حتما زمان ارسال با مشتریان هماهنگ می شود. هزینه ارسال بر عهده خریدار خواهد بود.

نحوه ارسال چمن مصنوعی به شهرستانها

امکان ارسال تمامی کالاها به شهرستانهای مختلف ایران وجود دارد. براساس توافق صورت گرفته مابین خریدار و تیم فروش، نحوه ارسال به شهرستانها مشخص می شود. ضمنا کلیه هزینه های ارسال به شهرستانها بر عهده خریدار خواهد بود.